Zapněte oznámení Správa oznámení Moto-Profil

Systémy selektivní katalytické redukce SCR / AdBlue™ - G21

Datum vydání:  19 listopadu 2013   Školení - placená technická školení

Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu wyjaśnienie przesłanek oraz motywów wprowadzenia systemów SCR, ich wpływu na zastosowane technologie, jak również norm i dyrektyw prawnych.
Dostarcza wiedzy na temat różnych typów układów obecnych na rynku oraz udziela wskazówek dotyczących przeprowadzania ich diagnostyki. Pozwala poznać technologie systemów oczyszczania spalin, podstawy funkcjonowania systemu katalizatora SCR, różne typy układów SCR obecne na rynku oraz opis podzespołów systemu jak również zasad działania. Szkolenie ma za zadanie przygotować operatora do wykonania najczęściej

Czas trwania: 8 godzin (od 9:00 do 13:00 i od 14:00 do 18:00)

Koszt: 400zł netto

Miejsce szkolenia: Kraków (siedziba firmy Texa: ul Babińskiego 4)

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik; szkolenie kończy się testem; na prośbę zainteresowanych, wydawany jest stosowny certyfikat.

ABY ZGŁOSIĆ UCZESTNICTWO W SZKOLENIU, LUB UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE PROSIMY
WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ ORAZ PRZESŁAĆ GO DO NASZEJ FIRMY Z DOPISKIEM - DZIAŁ TECHNICZNY


Ulotka szkolenia G21

‹  back