Benachrichtigungen aktivieren! Benachrichtigungen verwalten Moto-Profil

Common-Rail-Kraftstoff-Injektionssysteme, Teil 1

Lehrer: Adrian Błoński (Moto-Profil)
Dauer: Ca. 4 Stunden

Budowa układów od pierwszych generacji po najnowsze. Omówienie układu zasilania paliwem po stronie niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej. Funkcje poszczególnych elementów układu Common Rail. Budowa i działanie pomp zasilających elektrycznych/mechanicznych, pomp wysokiego ciśnienia, zaworu regulacji dawki DRV i ZME, czujnika ciśnienia paliwa, przewody paliwowe. Uwagi praktyczne, błędy montażowe, typowe usterki układu.

DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ WARSZTAT MUSI ZAPEWNIC SAMOCHÓD Z SYSTEMEM COMMON RAIL.

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin

Prowadzący: Adrian Błoński (Moto-Profil)

Antragsformular