Benachrichtigungen aktivieren! Benachrichtigungen verwalten Moto-Profil

Common-Rail-Kraftstoff-Injektionssysteme, Teil 1

Dauer: 4 Stunden

Budowa układów od pierwszych generacji po najnowsze. Omówienie układu zasilania paliwem po stronie niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej. Funkcje poszczególnych elementów układu Common Rail. Budowa i działanie pomp zasilających elektrycznych/mechanicznych, pomp wysokiego ciśnienia, zaworu regulacji dawki DRV i ZME, czujnika ciśnienia paliwa, przewody paliwowe. Uwagi praktyczne, błędy montażowe, typowe usterki układu.

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin

Antragsformular