Get notifications! Manage notifications Moto-Profil

Standard operation of an air-conditioning system

Instructor: Mariusz Maksym (Moto-Profil)
Duration: approx. 2-3 hours

Część praktyczna obejmuje pomiary ciśnień panujących w układach klimatyzacji, kontrolę szczelności, wymianę czynnika chłodniczego, kontrola zaworu rozprężnego. Praktyczne uwagi dotyczące obsługi, demontażu elementów, płukania układu klimatyzacji. Kontrola parametrów przy układach typu Climatronic, oraz odczyt parametrów ze sterownika komfortu w pomiary czujników temperatury oraz nasłonecznienia,

DO SZKOLENIA WSKAZANE JEST POSIADANIE PRZEZ DANY SERWIS MASZYNY DO OBSŁUGI UKŁADÓW KLIMATYZACJI.

Czas trwania szkolenia ok. 2-3 godzin.

Prowadzący: Mariusz Maksym (Moto-Profil)

Application form