Zapněte oznámení Správa oznámení Moto-Profil

Adam Kapek vstupuje do Správní rady Moto-Profil

2019-08-13

Začátkem srpna 2019 byl do správní rady firmy Moto-Profil zvolen druhý místopředseda. Funkce se ujal Adam Kapek, dosavadní předseda správní rady společnosti MOTO Flota specializující se na správu firemní flotily a servisní obsluhu v Polsku.

 Na základě rozhodnutí valného shromáždění společníků Moto-Profil do Správní rady firmy vstoupil začátkem srpna Adam Kapek, který přijal funkci místopředsedy. K jeho kompetencím patří podporování trhu mobility a servisních služeb jako i podnikatelského rozvoje obchodních partnerů firmy Moto-Profil a zároveň vztahy s dodavateli. Adam Kapek je absolvent Galway Mayo Institute of Technology v Irsku a studia MBA pod patronátem Franklin Univerzity. Profesní cestu začal v bance ING Bank Śląski. Od roku 2011 byl předsedou Správní rady společnosti MOTO Flota.

— Skoro dekáda práce na fantastickém projektu, kterým je MOTO Flota, přinesla 30násobné zvětšení obejmu činnosti firmy. Nastal čas posunout se o krok napřed a pokračovat v rozvíjení flotilové branže, teď z trochu jiné perspektivy. Zastávání funkce místopředsedy firmy Moto-Profil, která je zároveň majitelem značky ProfiAuto a sítě ProfiAuto Services, nám umožní efektivně sloučit potenciál značek a dosáhnout synergický efekt — říká Adam Kapek, místopředseda firmy Moto-Profil.

 V současné době tvoří Správní radu Moto-Profil: Leszek Żurek – předseda, Michał Tochowicz – místopředseda, Adam Kapek – místopředseda a dva členové: Bogumił Papierniok – výkonný ředitel a  Adam Pawlak – finanční ředitel.

 Do Správní rady společnosti MOTO Flota vstoupil Andrzej Kisała, který přijal funkci člena Správní rady.

Viz další novinky