Zapněte oznámení Správa oznámení Moto-Profil

Adam Kapek, místopředseda Moto-Profil, shrnuje rok 2020

2020-12-16

Zveme k přečtení rozhovoru s Adamem Kapkem, místopředsedou představenstva Moto-Profil

1.       Jak hodnotíte končící rok na následném trhu v Polsku?

Na začátku roku, během setkání s partnery ProfiAuto, jsme hovořili o tom, že žijeme v době, jíž vědci říkají VUCA. Je to teorie, podle níž se současný svět vyznačuje: proměnlivostí, nejistotou, složitostí a dvojznačností. Tyto časy vyžadují v byznysu vysokou agilitu a tzv. „antifragilitu“, která umožňuje rychlé přizpůsobení se proměnlivosti okolí. Nepředpokládali jsme tehdy, že tak rychle dojde k událostem, které náš život promění v každém rozměru a prověří připravenost organizace na zvládání takovýchto situací.

 

Během první vlny pandemie se na trhu objevily diametrálně odlišné reakce na novou realitu. Na příklad jsme paralelně pozorovali ze strany části partnerů zvýšené objednávky (v obavách z omezené dostupnosti  výrobců), zatímco jiní se rozhodli je výrazně zmenšit – protože se báli omezené poptávky. Pro každý z těchto scénářů hovořily jisté argumenty, které se zdály být pravděpodobné, ale nikdo z nás nedokázal jasně určit, jak bude vypadat budoucnost. Rozhodli jsme se, že v tomto období bude pro Moto-Profil klíčové zajistit kontinuitu dodávek a také udržet stabilní obchodní podmínky pro naše partnery. Společně jsme zachovali trasy a finanční podmínky pro spolupracující mechaniky. Opět jsme se také přesvědčili o tom, že když vystupujeme v rámci skupiny – sítě obchodů a velkoobchodů ProfiAuto a ProfiAuto Serwis – zvládáme v nesnadných dobách výzvy lépe. Pandemie zasáhla v různé míře jednotlivé oblasti, ve kterých působíme, ale s odstupem času se celkový výsledek prodeje ukázal být velice dobrý, což nás naplňuje optimismem.

 

Určitě je potěšující skutečnost, že je odvětví následného trhu stále, a možná nyní obzvláště, tolik potřebné, že současné turbulence na ekonomickém trhu negativně neovlivňují poptávku po našich službách.

 

2.       Tři nejdůležitější změny, k nimž v končícím se roce došlo ve firmě.

Směřujeme k novému

Jsme organizace s dlouhou historií, mnoha zkušenostmi a úspěchy. To ale neznamená, že nevnímáme nutnost změn. V loňském roce jsme začali analyzováním efektivity všech oblastí naší činnosti. Tato analýza byla vícerozměrová a týkala se jak našeho vnitřního prostředí, tak i vtahů Moto-Profilu s trhem. Výsledky jsme přenesli do akce. Tak mimo jiné vznikl dotazník „Moto-Profil očima zákazníka“ vyplňovaný v druhé polovině tohoto roku, v němž jsme velice důkladně prozkoumali názory zákazníků na spolupráci. Závěry vyvožené z dotazníku představují ukazatel změn, které budeme realizovat v roce 2021:

 

Dynamický rozvoj vlastní značky ProfiPower

Se začátkem tohoto roku rozšířila značka ProfiPower, doposud spojovaná s akumulátory, svou nabídku o výrobky, jako jsou brzdy a filtry. Tržní úspěch nových produktových kategorií zahájil práci na dalších, k jejichž implementaci dojde v blížícím se roce.

 

IT a technologie – metodologie Agile

IT a technologie v Moto-Profilu vždy představovaly důležitý pilíř rozhodující o rozvoji podnikání. Zároveň je to materie, u níž začne být při jisté míře činnosti tzv. silový, tedy vertikální způsob vedení efektivní. V souvislosti s tím jsme v IT zavedli metodologii práce Agile, což znamená agilní přístup k aktivitám, předpokládající rychlejší ověření jejich výsledků. Díky této změně budou naše systémy upravovány rychleji a jejich funkce budou reagovat na reálné potřeby trhu. Katalog ProfiAuto, systém pro řízení velkoobchodu ProfiBiznes, software pro mechaniky PAS24 a aplikace pro řidiče se stávají jedním, propojeným ekosystémem. Příkladem zaváděných inovací může být služba ProfiAuto Pay, ve které může řidič v aplikaci zaplatit za v servisu provedenou opravu nebo si platbu rozložit do splátek. Je to řešení na míru současnosti, dostupné pro servisy zastřešené v síti ProfiAuto Serwis.

3. Výzvy pro odvětví pro rok 2021.

Po nějakou dobu to bude určitě další fungování ve v současnosti vypracovaném modelu a další efektivní jednání i přes komplikace a omezení. Už víme, jak to dělat, a jsme přesvědčení, že dokážeme udržet obchodní efektivitu, takže z tohoto hlediska to již bude snazší.

 

V delší perspektivě, nejen pro náš obor, ale pro všechny sektory, bude největší výzvou návrat ke standardní činnosti. I když už svět nikdy určitě nebude stejný, všichni bychom chtěli mít možnost setkávat se na živo v širších řadách, abychom probrali plány a strategie do budoucna, ale také se obyčejně lidsky na sebe usmáli, podali si ruku a zeptali se „co je nového?“. Konference na platformě Teams s námi určitě zůstanou a zefektivní mnoho procesů, ale až se navrátí možnost setkávání, školení a konferencí na živo, chytíme všichni vítr do plachet a budeme rozvíjet spolupráci tak dynamicky, jako bychom to čekali – což přeji nám, našim partnerům a celému odvětví.

Viz další novinky