Zapněte oznámení Správa oznámení Moto-Profil

PROFIAUTO (22.16) - Základní měření v automobilové elektroinstalaci a elektronice

Počet zúčastněných: max. 20 osob
Doba trvání: asi 4 h

Níže krátká agenda školení:

1.Popsání základních elektrických veličin

2.Ohmův a Kirchhoffův zákon v praxi

3.Stavba elektrických obvodů

  • probrání vybraných součástí obvodu
  • výpočet napětí, odporu a intenzity proudu

4.BOZP při elektrických měřeních

5.Měřící zařízení

  • analogová
  • digitální
  • osciloskop
  • diagnostický tester

6.Elektrická měření

7.Popsání činnosti a diagnostiky vybraných čidel - návaznost na cyklus školení o elektroinstalaci v automobilových vozidlech

Pozor! Na školení by měl být přístup k napájení 230 V (min. 10 zásuvek), stoly pro účastníky na praktická cvičení, a také plátno nebo bílá zeď pro promítání prezentace

Kontaktní formulář