Zapněte oznámení Správa oznámení Moto-Profil

Profi-Biznes

ProfiBiznes je program obsluhy prodeje určený pro motoristické obchody a velkoobchody. Program splňuje specifické požadavky, které klade na program tohoto typu motoristické 

Navštivte stránku profibiznes.pl

Nejdůležitější vlastnosti, které odlišují tento program od jiných, velmi obecných programů pro více oborů je:

 • Mnoho polí, která mohou posloužit k popisování a rozlišování zboží.
 • Mnoho způsobů vyhledávání dílů, podle katalogových čísel OE čísel nebo čísel náhražek a také možnost rychlého vyhledávání dílů pomocí katalogu Moto-dílů.
 • Propracovaný systém ekvivalentů.
 • Možnost vedení mnoha poboček a skladů a také práce na dálku.
 • Rozšíření možnost reportů a analýz s možností exportu sestav do externích souborů.
 • Systém řízení pohledávek.
 • Systém internetových objednávek možnost přijímání objednávek odeslaných z Moto-díly.
 • Pokročilý systém přidělování oprávnění uživatelům programu.
 • Automatické stahování faktur vystavovaných dodavatelem přes internet.
 • Automatizace procesů spojených s obsluhou prodeje, např. automatická tvorba příslušných pokladních dokumentů v případě plateb v hotovosti nebo blokování obchodního partnera, který je v prodlení s platbami.
 • Pokročilé řízení tisku a také obsluha lokalizací.

Architektura Windows

Díky „okénkové“ architektuře programu lze najednou vést různé procesy na stejném počítači. Pokud máme otevřený nedokončený dokument přijetí do skladu, můžeme minimalizovat jeho okno a zahájit jiný proces, např. vystavování faktury. Práce v oknech je velmi užitečná i v případě, kdy prodejce obsluhuje objednávky obdržené faxem a musí se od nich vzdálit, aby obsloužil jiného zákazníka. V tomto případě se minimalizuje jeden dokument a v novém okně se otevírá další.

Kartotéka smluvních partnerů

Byla vybavena možností třídění zákazníků, přiřazování obchodníků k nim, čísel v účetním systému, čísel trasy v případě dovozu zboží apod. Kromě toho má uživatel k dispozici široký výběr individuálních úrovní přístupu k datům, zajištění viditelnosti nákupní ceny a marže. Byla rovněž přidána možnost generování obchodní nabídky se slevami pro konkrétního zákazníka s možností kontroly skladových zásob a přijímání objednávek po internetu. 

Kromě standardních kontaktních údajů obsahuje i speciální údaje, jako jsou webové stránky nebo obecná e-mailová adresa firmy a např.:

 • obsluha, tedy přiřazení konkrétního obchodníka,
 • region působnosti,
 • faktor, tedy číslo našeho účtu, na nějž má daný klient provádět platby.

Existuje možnost stanovit individuální ceny prodeje pro zákazníka např. prostřednictvím slevové síťky nebo doplňkové slevy udělované např. při platbě v hotovosti. Zabudována byla také automatická funkce blokování obchodního partnera podle vybraných parametrů.

Seznam položek

Program umožňuje rychlé vyhledávání a třídění položek podle:

 • předpony a indexu
 • názvu
 • čísla originálu

Byl zpřístupněn nástroj umožňující vyhledávání a také přidávání nových nebo mazání náhražek. Program ProfiBiznes jsme integrovali s katalogem Moto-díly, díky tomu lze prostřednictvím katalogu položky rychle vyhledávat a rychle je prodávat.

Zákaznická podpora

Program umožňuje rychlé vyhledávání a třídění obchodních partnerů podle:

 • zkratky názvu
 • názvu
 • DIČ
 • kódu v systému FK

Přijímání objednávek a prodej

Tradiční pořadí dokumentů: Rezervace - vnější vydání - Faktura nebo vnější vydání - Faktura.
Rychlý prodej: Košík – Faktura/Účtenka.
Ceny jsou přepočítávány automaticky v souladu se slevovou sítí nebo se speciálními cenami.
Vyúčtování vnějších vydání podle položek a ne podle celých dokumentů.
Možnost exportování faktury do souboru.

Dodávky

Automatické stahování faktur vystavovaných dodavatelem po internetu.
Dodávky lze tvořit ručně nebo pomocí importu ze souboru, např. z faktury vyexportované ze systému dodavatele. 
Dokumenty o dodání lze „přerušit“, tedy je připravit, přerušit jejich přípravu v polovině a dokončit je později.
Zboží vstupuje do skladových stavů teprve po potvrzení dokumentu vnitřního přijetí.

Zprávy a analýzy

Aplikace ProfiBiznes byla vybavena složitým přehledem zpráv, jako jsou:

 • Zpráva o skladových zásobách.
 • Celková zpráva
 • Zpráva o analýze nízkoobrátkových položek
 • Přehled prodejních dokumentů

... a mnoho jiných.

Program obsahuje také modul „Tabulka obratu“, který nám umožňuje analyzovat prodej v rozdělení na obchodního partnera nebo předponu položek.

Import údajů

Program poměrně jednoduše umožňuje importovat z externího soboru nové kartotéky společně s nezbytnými informacemi, např.:

 • prodejní cena,
 • výrobce,
 • název a popis,
 • č. originálu nezbytné k patchování s náhražkami,
 • obchodní partner,
 • sleva.

Objednávky zákazníků po internetu

S programem byla integrována funkce umožňující podávání objednávek po internetu z nabídky do velkooobchodu a Moto-Profilu.
V případě, že zboží ve velkoskladu chybí, systém automaticky odešle dotaz Moto-Profilu a předá odpověď o dostupnosti servisu. Velkoobchod musí tuto objednávku jen potvrdit.

Obsluha centrála - pobočka

Program byl navržen tak, aby byla obsluha mnoha poboček a, což s tím souvisí, mnoha skladů bezproblémová.

Server tisku

Inovativní přístup k tisku dokumentů nám umožnil vytvořit systému tisku dovolující řídit tisk centrálně. S pomocí systému oprávnění můžeme nastavit, které dokumenty a na které tiskárně se budou tisknout pro daného uživatele."

Pro stažení demoverze kontaktujte oddělení implementace:
tel. 32 604 10 02, e-mailová adresa: wdrozenia@moto-profil.pl