Dostávať upozornenia! Správa upozornení Moto-Profil

Systém distribúcie

Systém distribúcie firmy Moto-Profil je kľúčový prvok fungovania spoločnosti a jeden z najpodstatnejších aspektov spolupráce s obchodnými partnermi.

Distribučný systém náhradných dielov, ktorý je jedným z najlepších na trhu, sme založili na spolupráci s miestnymi obchodnými partnermi - veľkoobchody a obchody, zásobujúcimi autoservisy, a na vysoko efektívnom logistickom systéme podporenom najmodernejšími internetovými technológiami, ktoré umožňujú on-line objednávanie v systéme MotoNet. Viac než 98 % objednávok je realizovaných práve elektronickou cestou.

system-dystrybucji.jpg

Tento systém našim partnerom zaisťuje „dodávky v čas“ a umožňuje tak výrazne znížiť ich skladové stavy a zároveň rozšíriť ponuky sortimentu. V súčasnosti je väčšina z našich partnerov na území celého Poľska zásobovaná v rámci systému nočných dodávok. Tovar objednaný u nás do 18.00 dodáme do sídla partnera najneskôr do 8.00 nasledujúceho dňa.

Práve istota, že objednaný tovar bude doručený v čas, veľmi vysoká úroveň realizácie objednávky a dôsledné naplňovanie myšlienky nezásobovať autoservisy priamo, predurčuje úspech, ktorý na trhu zaznamenávame.