Dostávať upozornenia! Správa upozornení Moto-Profil

Akcja recovery

Publication date:  8 marca 2017   Akcia - vybavenie dielne

Dovoľujeme si vás informovať, že v dňoch 01.03.2017 - 31.05.2017 môžete opäť využiť akčnú ponuku na vynikajúci softvér.
Objednávky možno realizovať v dvoch variantoch:

1. Recovery Package 1 - licence Update Plus (osobné automobily) na 12 po sebe idúcich mesiacov.
 Pokiaľ nepodáte písomné upustenie od predĺženia licencie UPDATE, bude po vypršaní jedného roku licencia automaticky predĺžená o ďalších 12 mesiacov.
Katalógová cena: 3.700,00 PLN bez DPH

2. Recovery Package 3 - balíček s licenciami Update & Repair Plus Light [HGS-Data] na ďalších 12 mesiacov.
Pokiaľ nepodáte písomné upustenie od predĺženia balíčku licencií, bude po vypršaní jedného roku balíček licencií automaticky predĺžený o ďalších 12 mesiacov.
Katalógová cena: 4.800,00 PLN bez DPH

Nový softvér samozrejme znamená viac vozidiel, nové pokyny na opravu a mnoho iných možností, ktoré by mali uľahčiť opravu každého vozidla.

Objednávky podávajte mailom na adresu: wyposazenie@moto-profil.pl
Využite akcie!

 

‹  návratky