Dostávať upozornenia! Správa upozornení Moto-Profil

Zóna zákazníka - podpora dielní

1. Školenia

sú najdynamickejšie sa rozvíjajúcou časťou našej podpory, cielenou na našich zákazníkov a autoservisy. Ponuka našich školení zahŕňa ako obchodné témy (z oblasti obsluhy zákazníka), ako aj technické témy. Mimoriadnemu záujmu mechanikov sa tešia technické školenia vedené v dielňach. Pre mechanikov ide o dokonalú možnosť priamo preniesť teóriu do praxe.  

viac »

 


2. Moto-Serwis

je v servisoch najčastejšie používaný nezávislý technický program. Umožňuje napr. identifikáciu kódov závad EOBD rozšírenú o sprievodcu diagnostikou, ktorý krok po kroku pomáha opraviť vzniknuté závady. Obsahuje informácie o rušení servisných prehliadok, schémy rozvodov a presné postupy opravy spoločne so schémami. 
Moto-Serwis okrem toho obsahuje časy opravy pre danú operáciu, množstvo a špecifikáciu mazív a spotrebných materiálov, regulačné údaje geometrie kolies. Disponuje tiež podrobne popísanými rozsahmi činností prehliadok spoločne s pripravenými protokolmi na vytlačenie.
Čitateľné a prehľadné rozhranie programu umožňuje rýchle vyhľadávanie potrebných technických informácií. Ich pravidelné a časté aktualizácie zaisťujú stály prístup k najnovším technickým informáciám.

registračný formulár »


3. Vybavenie autoservisov

zodpovedá potrebám našich zákazníkov. Umožňuje komplexné naplnenie potrieb mechanikov. Naša ponuka prináša ručné náradie renomovaných výrobcov, špeciálne náradie a dielenské zariadenia (zdviháky, odťahy spalín, kompresory a pod.). Disponujeme tiež širokou ponukou diagnostických testerov, zariadení na obsluhu systém klimatizácie a zariadení na kontrolu geometrie kolies - v prípade týchto zariadení vedieme prezentácie, spustenie a profesionálne školenie pre mechanikov, ktorí majú záujem.

katalóg náradia a zariadení »

 


4. Podpora vzdelávacích inštitúcií

S našou podporou môžu počítať stredné odborné školy s automobilovým profilom aj vysoké školy. Osvetovým inštitúciám odovzdávame bezplatné licencie k programu Moto-Serwis, vedieme teoretické lekcie (školenia) aj praktické. Spoločne s technickými univerzitami vedieme technické workshopy - cyklus profesionálnych školení pre mechanikov, vysokoškolských pedagógov a študentov.


5. Technická podpora

ako doplnenie technických údajov obsiahnutých v programe Moto-Serwis sa venujeme i bezplatnej technickej podpore. Telefonicky alebo e-mailom odovzdávame postupy diagnózy alebo opravy, poskytujeme schémy a obrázky, mechanika tiež často opravou prevedieme krok za krokom.

Žiadosť o technickú podporu »