Dostávať upozornenia! Správa upozornení Moto-Profil

Zóna zákazníka - Školenia

Technické a marketingové školenia

Moto-Profil je známy a oceňovaný aj pre profesionálne školiace aktivity, šíriace znalosti o najnovších technických riešeniach.

Firma dbá na vysokú úroveň znalostí zamestnancov autoservisov a, čo s tým súvisí, aby neustále poskytovali služby najvyššej kvality. Každý rok je tematika školení aktualizovaná a rozširovaná o nové témy, napr. z oblasti marketingu služieb a výrobkov.

O výnimočnosti tejto školiacej ponuky rozhoduje jej pružnosť, dostupnosť a individuálne prispôsobenie potrebám zákazníkov. Školitelia sú odborníci na vysokej úrovni a osvedčení technickí tréneri, ktorí s Moto-Profilom spolupracujú roky a prispôsobujú ponuku konkrétnemu dopytu.


Témy technického školenia

Online školenia dostupné na našej platforme