Dostávať upozornenia! Správa upozornení Moto-Profil

ProfiBiznes

ProfiBiznes je program obsluhy predaja určený pre motoristické obchody a veľkoobchody. Program spĺňa špecifické požiadavky, ktoré kladie na program tohto typu motoristické odvetvie.

Odwiedź stronę profibiznes.pl

Najdôležitejšie vlastnosti, ktoré odlišujú tento program od iných, veľmi všeobecných programov pre viac odborov je:

 • Mnoho polí, ktoré môžu poslúžiť na popisovanie a rozlišovanie tovaru.
 • Mnoho spôsobov vyhľadávania dielov, podľa katalógových čísel OE čísel alebo čísel náhrad a tiež možnosť rýchleho vyhľadávania dielov pomocou katalógu Moto-dielov.
 • Prepracovaný systém ekvivalentov.
 • Možnosť vedenia mnohých pobočiek a skladov a tiež práca na diaľku.
 • Rozšírenie možnosti reportov a analýz s možnosťou exportu zostav do externých súborov.
 • Systém riadenia pohľadávok.
 • Systém internetových objednávok - možnosť prijímania objednávok odoslaných z Moto-diely.
 • Pokročilý systém prideľovania oprávnení užívateľom programu.
 • Automatické sťahovanie faktúr vystavovaných dodávateľom cez internet.
 • Automatizácia procesov spojených s obsluhou predaja, napr. automatická tvorba príslušných pokladničných dokumentov v prípade platieb v hotovosti alebo blokovanie obchodného partnera, ktorý je v omeškaní s platbami.
 • Pokročilé riadenie tlače a tiež obsluha lokalizácií.

Architektúra Windows

Vďaka „okienkovej“ architektúre programu možno naraz viesť rôzne procesy na rovnakom počítači. Pokiaľ máme otvorený nedokončený dokument prijatia do skladu, môžeme minimalizovať jeho okno a zahájiť iný proces, napr. vystavovanie faktúry. Práca v oknách je veľmi užitočná aj v prípade, kedy predajca obsluhuje objednávky prijaté faxom a musí sa od nich vzdialiť, aby obslúžil iného zákazníka. V tomto prípade sa minimalizuje jeden dokument a v novom okne sa otvára ďalší.

Kartotéka obchodných partnerov

Bola vybavená možnosťou triedenia zákazníkov, priradzovania obchodníkov k nim, čísel v účtovnom systéme, čísel trasy v prípade dovozu tovaru a pod. Okrem toho má užívateľ k dispozícii široký výber individuálnych úrovní prístupu k dátam, zaistenie viditeľnosti nákupnej ceny a marže. Bola rovnako pridaná možnosť generovania obchodnej ponuky so zľavami pre konkrétneho zákazníka s možnosťou kontroly skladových zásob a prijímania objednávok cez internet. Okrem štandardných kontaktných údajov obsahuje aj špeciálne údaje, ako sú webové stránky alebo všeobecná e-mailová adresa firmy a napr.:

 • obsluha, teda priradenie konkrétneho obchodníka,
 • región pôsobnosti,
 • faktor, teda číslo nášho účtu, na ktorý má daný klient robiť platby.

Existuje možnosť stanoviť individuálne ceny predaja pre zákazníka napr. prostredníctvom zľavovej sieťky alebo doplnkovej zľavy udeľovanej napr. pri platbe v hotovosti. Zabudovaná bola tiež automatická funkcia blokovania obchodného partnera podľa vybraných parametrov.

Zoznam položiek

Program umožňuje rýchle vyhľadávanie a triedenie položiek podľa:

 • predpony a indexu
 • názvu
 • čísla originálu

Bol sprístupnený nástroj umožňujúci vyhľadávanie a tiež pridávanie nových alebo mazanie náhrad. Program ProfiBiznes sme integrovali s katalógom Moto-diely, vďaka tomu možno prostredníctvom katalógu položky rýchlo vyhľadávať a rýchlo ich predávať.

Zákaznícka podpora

Program umožňuje rýchle vyhľadávanie a triedenie obchodných partnerov podľa::

 • skratky názvu
 • názvu
 • DIČ
 • kódu v systéme FK

Prijímanie objednávok a predaj

Tradičné poradie dokumentov: Rezervácia - vonkajšie vydanie - Faktúra alebo vonkajšie vydanie - Faktúra.
Rýchly predaj: Košík – Faktúra/Účtenka.
Ceny sú prepočítavané automaticky v súlade so zľavovou sieťou alebo so špeciálnymi cenami.
Vyúčtovanie vonkajších vydaní podľa položiek a nie podľa celých dokumentov.
Možnosť exportovania faktúry do súboru.

Dodávky

Automatické sťahovanie faktúr vystavovaných dodávateľom cez internet.
Dodávky možno tvoriť ručne alebo pomocou importu zo súboru, napr. z faktúry vyexportovanej zo systému dodávateľa. 
Dokumenty o dodaní možno „prerušiť“, teda ich pripraviť, prerušiť ich prípravu v polovici a dokončiť ich neskôr.
Tovar vstupuje do skladových stavov až po potvrdení dokumentu vnútorného prijatia.

Správy a analýzy

Aplikácia ProfiBiznes bola vybavená zložitým prehľadom správ, ako sú:

 • Správa o skladových zásobách.
 • Celková správa
 • Správa o analýze nízkoobrátkových položiek
 • Prehľad predajných dokumentov

... a mnoho iných.

Program obsahuje tiež modul „Tabuľka obratu“, ktorý nám umožňuje analyzovať predaj v rozdelení na obchodného partnera alebo predponu položiek.

Import údajov

Program pomerne jednoducho umožňuje importovať z externého súboru nové kartotéky spoločne s nevyhnutnými informáciami, napr.:

 • predajná cena,
 • výrobca,
 • názov a popis,
 • č. originálu nevyhnutné na patchovanie s náhradami,
 • obchodný partner,
 • zľava,

Objednávky zákazníkov cez internet

S programom bola integrovaná funkcia umožňujúca podávanie objednávok cez internet z ponuky do veľkoobchodu a Moto-Profilu.
V prípade, že tovar vo veľkosklade chýba, systém automaticky odošle otázku Moto-Profilu a odovzdá odpoveď o dostupnosti servisu. Veľkoobchod musí túto objednávku len potvrdiť.

Obsluha centrála - pobočka

Program bol navrhnutý tak, aby bola obsluha mnohých pobočiek a, čo s tým súvisí, mnohých skladov bezproblémová.

Server tlače

Inovatívny prístup k tlači dokumentov nám umožnil vytvoriť systém tlače dovoľujúci riadiť tlač centrálne. S pomocou systému oprávnenia môžeme nastaviť, ktoré dokumenty a na ktorej tlačiarni sa budú tlačiť pre daného užívateľa.

Na stiahnutie demoverzie kontaktujte oddelenie implementácie:
tel. +48 32 604 10 02, e-mailová adresa: wdrozenia@moto-profil.pl