Formularz rejestracyjny

W celu otrzymania licencji DEMO WorkshopBusinessSmartPack (Ultimate) prosimy wypełnić cały poniższy formularz rejestracyjny.

Licencja próbna demo przyznawana jest na 1 miesiąc i zawiera wszystkie moduły, włącznie z modułem Smart FIX. SmartFIX zawiera Biuletyny Serwisu Technicznego (Technical Service Bulletins - TSBs), czyli informacje techniczne dotyczące konkretnych usterek i sposobu ich usunięcia.

Po zakończeniu wersji DEMO pełnopłatne licencje mogą zostać zamówione za pośrednictwem naszych partnerów handlowych.

UWAGA

Usługę sprzedaży licencji uważamy za wykonaną w momencie udostępnienia nabywcy hasła do licencji online oraz loginu do licencji online.

WAŻNE

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu go, zostanie odesłane potwierdzenie wykonania licencji online w wersji DEMO na email wskazany w formularzu. 

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach o których mowa w Polityce prywatności.

  • wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.