Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

ProfiBiznes

ProfiBiznes to program obsługi sprzedaży przeznaczony dla sklepów i hurtowni motoryzacyjnych. Program spełnia specyficzne wymagania, jakie stawia tego typu programom branża motoryzacyjna.

Odwiedź stronę profibiznes.pl

Najważniejsze cechy, które odróżniają ten program od innych, bardzo ogólnych i „wielobranżowych” programów, to m.in.:

 • Wiele pól, które mogą służyć do opisywania i wyróżniania towarów.
 • Wiele sposobów wyszukiwania części, po numerach katalogowych, numerach OE lub numerach zamienników, a także możliwość szybkiego wyszukiwania części poprzez katalog Moto - Części.
 • Rozbudowany system zamienników.
 • Możliwość prowadzenia wielu filii i magazynów, a także praca zdalna.
 • Rozbudowane opcje raportów i analiz z możliwością eksportu zestawień do plików zewnętrznych.
 • System zarządzania wierzytelnościami.
 • System zamówień internetowych – możliwość przyjmowania zamówień wysyłanych z Moto-Części.
 • Zaawansowany system nadawania uprawnień użytkownikom programu.
 • Automatyczne pobieranie przez internet faktur wystawianych przez dostawcę.
 • Automatyzacja procesów związanych z obsługą sprzedaży, np. automatyczne tworzenie odpowiednich dokumentów kasowych w przypadku płatności gotówkowych, lub blokowanie kontrahenta, który zalega z płatnościami.
 • Zaawansowane zarządzanie wydrukami, a także obsługa lokalizacji.

Architektura Windows

Dzięki „okienkowej” architekturze programu można jednocześnie prowadzić różne procesy na tym samym komputerze. Mając otwarty, niegotowy dokument przyjęcia do magazynu Pz, można zminimalizować jego okno i rozpocząć inny proces, np. wystawianie faktury. Praca w oknach jest bardzo przydatna również wtedy, kiedy sprzedawca obsługuje zamówienie otrzymane faksem i musi je przerwać, by obsłużyć innego klienta. Minimalizuje wtedy jeden dokument i otwiera w nowym oknie kolejny.

Kartoteka kontrahentów

Wyposażona została w opcje szeregowania klientów, przyporządkowywania im handlowców, numerów w systemie księgowym, numeru trasy w przypadku dowozu towaru itp. Ponadto użytkownik posiada szeroki wybór indywidualnych poziomów dostępu do danych, zabezpieczenia widoczności ceny zakupu i marży. Została dodana także opcja generowania oferty handlowej z rabatami dla konkretnego klienta z możliwością sprawdzania stanu magazynu i przyjmowania zamówień poprzez internet. Oprócz standardowych danych teleadresowych również dane specjalne, jak strona internetowa lub adres e-mail ogólny firmy, oraz m.in.:

 • obsługa, czyli przypisanie konkretnego handlowca,
 • region działania,
 • faktor, czyli numer naszego rachunku, na jaki dany klient ma płacić.

Istnieje możliwości ustalania indywidualnych cen zbytu dla klienta m.in. poprzez siatkę rabatową,czy dodatkowy rabat przyznawany np. przy płatności gotówką. Wbudowana została funkcja automatycznego blokowania kontrahenta wg wybranych parametrów.

Lista artykułów

Program daje możliwość szybkiego wyszukiwania i sortowania artykułów wg:

 • prefiksu i indeksu
 • nazwy
 • numeru oryginału

Udostępnione zostało narzędzie umożliwiające wyszukiwanie, a także dodawanie nowych lub usuwanie zamienników. Zintegrowaliśmy program ProfiBiznes z katalogiem Moto-Części, dzięki czemu można poprzez katalog szybko wyszukiwać i sprzedawać artykuły.

Obsługa klienta

Program daje możliwość szybkiego wyszukiwania i sortowania kontrahenta po:

 • skrócie nazwy
 • nazwie
 • NIP
 • kodzie w systemie FK

Przyjmowanie zamówień i sprzedaż

Tradycyjna kolejność dokumentów: Rezerwacja – Wz – Faktura lub Wz – Faktura.
Szybka sprzedaż: Koszyk – Faktura/Paragon.
Ceny przeliczane automatycznie zgodnie z siatką rabatową lub cenami specjalnymi.
Rozliczanie WZ po pozycjach, a nie po całych dokumentach.
Możliwość wyeksportowania faktury do pliku.

Dostawy

Automatyczne pobieranie faktur przez internet wystawianych przez dostawcę.
Dostawy można tworzyć ręcznie lub poprzez import z pliku, np. z faktury wyeksportowanej z systemu dostawcy. 
Dokument dostawy można „zawiesić”, czyli przygotować, przerwać jej robienie w połowie i dokończyć w późniejszym czasie.
Towar wchodzi na stan magazynu dopiero po zatwierdzeniu dokumentu PZ.

Raporty i analizy

Aplikacja ProfiBiznes została wyposażona w rozbudowany zestaw raportów, takich jak:

 • Raport stanów magazynowych.
 • Raport całościowy
 • Raport analizy artykułów nierotujących
 • Zestawienie dokumentów sprzedaży

... a także wiele innych.

W programie zawarty jest także moduł „Tabela obrotów”, która umożliwia nam analizę sprzedaży  w rozbiciu na kontrahenta czy prefiks artykułów.

Import danych

W stosunkowo prosty sposób program umożliwia importowanie z pliku zewnętrznego nowych kartotek wraz z niezbędnymi informacjami, m.in.:

 • cena zbytu,
 • producent,
 • nazwa i opis,
 • nr oryginału potrzebny do krosowania z zamiennikami,
 • kontrahent,
 • rabat,

Zamówienia klientów przez internet

Z programem zintegrowana została funkcja umożliwiająca składanie zamówienia przez internet z Oferty do Hurtowni i Moto-Profilu.
W przypadku braku towaru w hurtowni system automatycznie wyśle zapytanie do Moto-Profilu i przekaże odpowiedź o dostępności warsztatowi. Hurtownia musi jedynie potwierdzić to zamówienie.

Obsługa centrala - filia

Program został zaprojektowany tak aby obsługa wielu filii, a co za tym idzie, wielu magazynów była bezproblemowa.

Serwer wydruku

Nowatorskie podejście do drukowania dokumentów pozwoliło nam stworzyć system wydruku umożliwiający centralnie zarządzać wydrukami. Możemy za pomocą systemu uprawnień ustalić, jakie i na jakiej drukarce dokumenty będą się drukować dla określonego użytkownika.

Aby pobrać wersję demonstracyjną prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń:
tel. 32 604 10 02, adres e-mail: wdrozenia@moto-profil.pl