Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

Delphi Technologies

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej Delphi Technologies. Bezpłatne szkolenia w wersji online trwają 60 minut i są realizowane poprzez platformę ZOOM. Na dwa dni przed terminem szkolenia do uczestników przesyłany jest link wraz z instrukcją dołączenia.

Tematy szkoleń:

  1. Obsługa testera diagnostycznego DS150.

Harmonogram najbliższych szkoleń dostępny jest na: http://www.delphi-diagnostyka.pl/index.php/kalendarz-szkolen/

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.