Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

Układy hamulcowe z systemami elektrycznego hamulca postojowego (EPB)

Czas trwania: około 3 godziny

Omówienie budowy układów EPB stosowanych w samochodach od 2001 roku.
Budowa zacisku oraz mechanizmu elektrycznego EPB.
Obsługa układów hamulcowych z EPB oraz procedury deaktywacji układu za pomocą testerów diagnostycznych. Szczególne czynności podczas serwisowania układów hamulcowych z EPB.

DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ WARSZTAT MUSI ZAPEWNIC SAMOCHÓD Z SYSTEMEM EPB

Czas trwania szkolenia: ok. 3 godziny

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.