Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

Układy hamulcowe ESP

Czas trwania: 4-6 godzin

Omówienie szczegółowej budowy poszczególnych układów. Zasada działania starszych układów ABS oraz diagnostyka układów współczesnych - funkcje oraz zasada działania systemów:
- układy ESP firmy TRW ,
- układy ESP firm zewnętrznych ,
Na szkoleniu omawiamy zjawiska fizyczne związane z układem ESP, czujniki i elementy wykonawcze układu ESP, powiązanie układu ESP z innymi systemami w samochodzie, hydrauliczne elementy układów ESP, możliwości diagnozowania i serwisowania układów ESP przy użyciu testerów diagnostycznych.
Część praktyczna obejmuje zagadnienia:
- identyfikacji elementów składowych układów ESP na wybranych pojazdach,
- diagnostykę układów ESP przy użyciu testerów diagnostycznych,
- pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej,
- wyszukiwanie usterek w układach ESP,
- procedura wymiany płynu hamulcowego w pojeździe z układem ESP.

DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ WARSZTAT MUSI ZAPEWNIC SAMOCHÓD Z SYSTEMEM ESP.

Czas trwania szkolenia: 4-6 godzin

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.