Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

Układy kierownicze - budowa, naprawa układów wspomagania

Czas trwania: około 3-5 godzin

Rodzaje przekładni: przegląd konstrukcji, budowa, funkcjonowanie.
Wspomaganie hydrauliczne: budowa przekładni wspomaganej hydraulicznie, funkcje i działanie zaworu sterującego, budowa i funkcjonowanie pompy.
Zasady wymiany przekładni i pompy oraz płukanie i odpowietrzanie układu.
Wspomaganie elektryczno – hydrauliczne EPHS: budowa, zasada działania, obsługa.
Wspomaganie elektryczne Column Drive: budowa, zasada działania, obsługa.
Wspomaganie elektryczne Belt Drive: budowa, zasada działania, obsługa.
Regeneracja elementów: przebieg i etapy regeneracji przekładni i pomp wspomagania.
Postępowanie reklamacyjne: typowe przypadki, analiza przyczyn.
Elementy układu: drążki i końcówki kierownicze, osłony gumowe.

Część praktyczna obejmuje w zależności od możliwości warsztatu wykonanie kalibracji czujnika kąta skrętu kierownicy, odpowietrzenie układu wspomagania kierownicy.
W przypadku dostępu do samochodu, w którym występuje elektryczne wspomaganie odczyt błędów i parametrów ze sterownika, kodowanie czujnika kąta skrętu kierownicy.

Czas trwania szkolenia ok. 3-5 godzin

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.