Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BORG AUTOMOTIVE (4.2) - Sprężarki klimatyzacji: budowa, uszkodzenia, regeneracja oraz diagnostyka i zasady montażu

Prowadzący: Piotr Gajda
Czas trwania: około 3-4godzin

Klimatyzacja samochodowa - wstęp:

 • Teoria chłodnictwa. Samochodowe obiegi chłodnicze.
 • Czynniki chłodnicze stosowane w klimatyzacji samochodowej.
 • Rodzaje i typy klimatyzacji samochodowej.
 • Rola sprężarki w układzie chłodniczym.
 • Przegląd konstrukcji kompresorów stosowanych w układach klimatyzacji samochodowej.
 • Przyczyny uszkodzeń kompresorów.
 • Zakres regeneracji kompresorów oraz testy wyrobów gotowych Borg Automotive po regeneracji.
 • Podstawowe zasady przy wymianie kompresora.
 • Diagnozowanie usterek kompresorów w układzie klimatyzacyjnym.
 • Kierunki rozwoju sprężarek klimatyzacji samochodowej. 

Czas trwania szkolenia to około 3-4 godzin
Osoba prowadząca: Piotr Gajda

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.