Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.6) - Zastosowanie testerów typu KTS do diagnostyki sterowników

Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

TEORIA

  • Przegląd oferty testerów KTS - różnice pomiędzy modelami
  • Omówienie nawigacji oprogramowania
  • Struktura oprogramowania ESI [tronic] 2.0 przeznaczonego do diagnozy sterowników w testerach usterek serii KTS
  • SIS - poradnik naprawy systemów sterowania w samochodach
  • Obsługa samochodów hybrydowych i elektrycznych

PRAKTYKA

Przykłady zastosowania testerów:

  • kodowanie wtryskiwaczy CR
  • problemy z filtrami DPF
  • wymiana akumulatora w samochodach z systemem Start & Stop lub test układu doładowania

Omówienie wyników diagnozy

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.
Przedstawiciele firmy Bosch organizują dostarczenie sprzętu, materiałów i projektora.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.