BOSCH (5.7) - Zastosowanie urządzeń typu ACS do obsługi klimatyzacji

Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

TEORIA

  • Aktualna oferta urządzeń do obsługi klimatyzacji firmy Bosch
  • Wyposażenie dodatkowe
  • Sposoby postępowania przy typowych usterkach

PRAKTYKA

Proces obsługi okresowej układu klimatyzacji:

  • odzysk czynnika chłodniczego
  • test szczelności metodą podciśnienia i przy pomocy innych sposobów
  • napełnianie kontrastem UV
  • napełnianie olejem oraz wymianą oleju
  • napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym
  • kontrola i diagnoza usterek układów klimatyzacji w samochodach

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.
Przedstawiciele firmy Bosch organizują dostarczenie sprzętu, materiałów i projektora.

Formularz aplikacji