Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.7) - Zastosowanie urządzeń typu ACS do obsługi klimatyzacji

Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

TEORIA

 • Aktualna oferta urządzeń do obsługi klimatyzacji firmy Bosch
 • Wyposażenie dodatkowe
 • Sposoby postępowania przy typowych usterkach

PRAKTYKA

Proces obsługi okresowej układu klimatyzacji:

 • odzysk czynnika chłodniczego
 • test szczelności metodą podciśnienia i przy pomocy innych sposobów
 • napełnianie kontrastem UV
 • napełnianie olejem oraz wymianą oleju
 • napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym
 • kontrola i diagnoza usterek układów klimatyzacji w samochodach

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.
Przedstawiciele firmy Bosch organizują dostarczenie sprzętu, materiałów i projektora.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.