Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.8) - Zastosowanie urządzeń typu FWA do pomiaru geometrii

Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

TEORIA

  • Urządzenia do pomiaru geometrii 2D i 3D w ofercie firmy Bosch
  • Wymagania dotyczące stanowiska pomiarowego
  • Wyposażenie dodatkowe

Wpływ poszczególnych kątów geometrii zawieszenia na własności jezdne samochodu:

  • badanie geometrii kół – dlaczego?
  • geometria kół - podstawowe pojęcia
  • geometria kół - wartości pomiarowe
  • rozpoznawanie błędnego ustawienie geometrii kół
  • wymagania producentów samochodów

PRAKTYKA
Pomiar geometrii zawieszenia przy pomocy urządzenia FWA 4630 lub FWA 4660

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.
Przedstawiciele firmy Bosch organizują dostarczenie sprzętu, materiałów i projektora.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.