BOSCH (5.9) - Zastosowanie testerów typu EPS 118 do badania wtryskiwaczy

Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

TEORIA

  • Zasada działania układu wtrysku paliwa typu CR – podstawy
  • Podstawowe metody i narzędzia używane w diagnozie wtryskiwaczy
  • CR zamontowanych na silniku w pojeździe
  • Problemy związane z demontażem i montażem wtryskiwaczy CR

PRAKTYKA

  • Pomiar wtryskiwaczy CR przy pomocy próbnika EPS 118
  • Omówienie wyników pomiarów

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.
Przedstawiciele firmy Bosch organizują dostarczenie sprzętu, materiałów i projektora.

Formularz aplikacji