Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.9) - Zastosowanie testerów typu EPS 118 do badania wtryskiwaczy

Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

TEORIA

  • Zasada działania układu wtrysku paliwa typu CR – podstawy
  • Podstawowe metody i narzędzia używane w diagnozie wtryskiwaczy
  • CR zamontowanych na silniku w pojeździe
  • Problemy związane z demontażem i montażem wtryskiwaczy CR

PRAKTYKA

  • Pomiar wtryskiwaczy CR przy pomocy próbnika EPS 118
  • Omówienie wyników pomiarów

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.
Przedstawiciele firmy Bosch organizują dostarczenie sprzętu, materiałów i projektora.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.