Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.1) - Zastosowanie diagnoskopów typu FSA do diagnostyki pojazdów

Prowadzący: Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)
Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

Część teoretyczna
Budowa diagnoskopów – sondy pomiarowe standardowe i opcjonalne
Funkcje programowe uniwersalne i dedykowane do pomiarów
Przebiegi referencyjne („wzorcowe”) zawarte w dokumentacji ESI [tronic]

Część praktyczna
Zastosowanie diagnoskopów FSA 500/7xx w lokalizacji przykładowych usterek – ocena zmierzonych sygnałów

  • pomiar magistrali transmisji danych CAN 
  • pomiar sygnału sterującego wtryskiwacza CR 
  • pomiar sygnału PWN 

Omówienie pomiarów

Warunki niezbędne do organizacji spotkań.
Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Prowadzący:
Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.