BOSCH (5.2) - Zastosowanie testerów typu EPS 205 do badania wtryskiwaczy

Prowadzący: Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)
Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

Część teoretyczna

  • Zasada działania układu wtrysku paliwa typu CR – podstawy 
  • Metody i narzędzia używane w diagnozie wtryskiwaczy CR 
  • Przykłady uszkodzeń wtryskiwaczy i ich przyczyny – zdjęcia

Część praktyczna

  • Pomiar wtryskiwaczy CR przy pomocy próbnika EPS 205 
  • Analiza wyników pomiarów

Warunki niezbędne do organizacji spotkań.
Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Prowadzący:
Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.

Formularz aplikacji