Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.4) - Zastosowanie urządzeń typu ACS do obsługi klimatyzacji

Prowadzący: Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)
Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

Część teoretyczna

 • Aktualna oferta urządzeń do obsługi klimatyzacji firmy Bosch 
 • Wyposażenie dodatkowe 
 • Sposoby postępowania przy typowych usterkach

Część praktyczna
Proces obsługi okresowej układu klimatyzacji:

 • odzysk czynnika chłodniczego 
 • test szczelności metodą podciśnienia i przy pomocy innych sposobów 
 • napełnianie kontrastem UV 
 • napełnianie olejem oraz wymianą oleju 
 • napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym 
 • kontrola i diagnoza usterek układów klimatyzacji w samochodach

Warunki niezbędne do organizacji spotkań.
Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Prowadzący:
Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.