BOSCH (5.4) - Zastosowanie urządzeń typu ACS do obsługi klimatyzacji

Prowadzący: Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)
Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

Część teoretyczna

  • Aktualna oferta urządzeń do obsługi klimatyzacji firmy Bosch 
  • Wyposażenie dodatkowe 
  • Sposoby postępowania przy typowych usterkach

Część praktyczna
Proces obsługi okresowej układu klimatyzacji:

  • odzysk czynnika chłodniczego 
  • test szczelności metodą podciśnienia i przy pomocy innych sposobów 
  • napełnianie kontrastem UV 
  • napełnianie olejem oraz wymianą oleju 
  • napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym 
  • kontrola i diagnoza usterek układów klimatyzacji w samochodach

Warunki niezbędne do organizacji spotkań.
Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Prowadzący:
Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.

Formularz aplikacji