Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

BOSCH (5.5) - Zastosowanie urządzeń typu FWA do pomiaru geometrii

Prowadzący: Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)
Liczba uczestników: 8-15 osób
Czas trwania: 4,5 godz.

Część teoretyczna
Urządzenia do pomiaru geometrii 2D i 3D w ofercie firmy Bosch
Wymagania dotyczące stanowiska pomiarowego
Wyposażenie dodatkowe

Wpływ poszczególnych kątów geometrii zawieszenia na własności jezdne samochodu:

  • badanie geometrii kół – dlaczego? 
  • geometria kół - podstawowe pojęcia 
  • geometria kół - wartości pomiarowe 
  • rozpoznawanie błędnego ustawienie geometrii kół 
  • wymagania producentów samochodów

Część praktyczna
Pomiar geometrii zawieszenia przy pomocy urządzenia FWA 4630 lub FWA 4660

Warunki niezbędne do organizacji spotkań.
Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób

Prowadzący:
Grzegorz Dąbrowski, Piotr Sendor (BOSCH)

Opiekun spotkania zobowiązany jest zorganizować salę wykładową, odpowiednie stanowisko do przeprowadzenia części praktycznej spotkania oraz drobny poczęstunek.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.