PROFIAUTO (22.3) - Układy klimatyzacji samochodowej cz. 1. Budowa i obsługa

Liczba uczestników: min. 10 osób maks. 20 osób
Czas trwania: ok. 3-6 godzin
Koszt: Ustalenia indywidualne
  1. Zadania układu klimatyzacji
  2. Podstawy fizyczne działania układu klimatyzacji
  3. Czynniki chłodnicze oraz oleje i ich właściwości
  4. Budowa i działanie podstawowych elementów klimatyzacji
  5. Czynności obsługowe pojazdu z klimatyzacją
  6. Podstawowe narzędzia potrzebne do obsługi klimatyzacji
  7. Bezpieczeństwo pracy z czynnikami chłodniczymi

Miejsce: u klienta (ew. warsztat)

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.