DELPHI (25.1) - Szkolenie produktowo-techniczne - Klimatyzacja

Liczba uczestników: 15 osób (Centrum Techniczne), 30 osób (inna lokalizacja)
Czas trwania: 3-4 godz.
Koszt: nieodpłatne
Miejsce: Centrum Szkolenia Błonie, Wyjazdowe

System klimatyzacji samochodowej

 • Omówienie oferty produktowej Delphi
 • Zasada działania klimatyzacji samochodowej
  - Czynniki i oleje stosowane w układzie klimatyzacji samochodowej
  - Omówienie funkcji i zasad działania komponentów klimatyzacji samochodowe

  - Sprężarka klimatyzacji (stały i zmienny skok tłoka, spręzarka elektryczna)
  - Parownik
  - Skraplacz
  - Filtr-osuszacz / Zasobnik
  - Zawór rozprężny / dysza rozprężna
  - Czujniki układu klimatyzacji, sterowanie układu

  - Diagnostyka działania klimatyzacji na podstawie ciśnień i temperatur

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat:
- Działania i obsługi klimatyzacji samochodowej
- Podstaw diagnostyki układu od strony mechanicznej oraz elektrycznej

 

 

Formularz aplikacji