Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

DELPHI (25.6) - Common Rail - budowa i działanie

Czas trwania: 3-4 godziny (szkolenie w oparciu o materiały w formie elektronicznej)
Koszt: nieodpłatne
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Błonie (max. 15 osób), Wyjazdowe (30 osób)
 •  Silniki diesla
  - Omówienie zasad działania silników diesla. Zapłon samoczynny, Liczba cetanowa ON.
  - Omówienie rozwiązań konstrukcyjnych silników diesla - pompa sekcyjna, pompa rozdzielaczowa, rodzaje wtryskiwaczy.
  - Normy czystości spalin w aspekcie układu CR.
 • Omówienie układu Common Rail.
  - Czystość przy obsłudze CR.
  - Budowa, zasada działania układu.
 • Pompy HP - generacje DFP1, DFP3, DFP6.
  - Zawory IMV.
  - Pompa zasilająca.
  - Filtr paliwa.
 • Wtryskiwacze CR- generacje, zasady działania.
  - Kodowanie wtryskiwaczy C2i, C3i
 • Pozostałe elementy układu.
 • Sposoby zarzadzania dawką wtrysku.
 • Diagnostyka hydrauliczna układu
  - Metody
  - Narzędzia

Szkolenie przeznaczone dla:
- Mechaników samochodowych
- Product Managerów

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat:
- Budowy układu Common Rail - Pompy, wtryskiwacze.
- Działania i metod sterowania dawką paliwa.
- Metod i narzędzi do diagnostyki układu

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.