HELLA POLSKA (24.3) - Podstawy diagnostyki

Prowadzący: Zenon Rudak
Czas trwania: od 2-4 godz.
Koszt: 180zł netto od osoby

Zakres szkolenie:

  • Opis i sygnalizacja błędów elementów elektronicznych pojazdu
  • Systemy przekazywania informacji ze sterowników
  • Zasady pomiaru wielkości elektrycznych w instalacji pojazdu
  • Procedury diagnostyczne i pomiarowe elementów elektronicznych
  • System EOBD

Część praktyczna (może być prowadzona na życzenie zamawiającego jeżeli w miejscu szkolenia jest możliwość ustawienia samochodu)

  • Praca z urządzeniem diagnostycznym
  • Odczyt parametrów rzeczywistych ze sterowników, wysterowanie zespołów, kasowanie inspekcji, kasowanie błędów

Po szkoleniu każdy jego uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i świadectwo odbycia szkolenia.

Formularz aplikacji