Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

KM (31.01) Zestawy sprzęgłowe KM

Prowadzący: Jerzy Kaparuk
Liczba uczestników: 15-20 osób, mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi układów przeniesienia napędu
Czas trwania: 3 godz.

Cel szkolenia: Zapoznanie słuchaczy z budową, zasadą działania, typowymi niesprawnościami i procedurami obsługowo- naprawczymi w odniesieniu do dostępnych referencji.

Spis zagadnień:

  1. Budowa i klasyfikacja sprzęgieł
  2. Specyfikacja i zastosowanie sprzęgieł KM HPC (High Performance Clutches) i zestawów HD (Heavy Duty)
  3. Typowe niesprawności sprzęgieł oraz przyczyny ich powstawania
  4. Praktyczne wskazówki diagnostyczno- naprawcze z uwzględnieniem budowyi specyfikacji sprzęgieł HPC oraz zestawów HD
  5. Dwumasowe koła zamachowe i ich wpływ na funkcjonowanie sprzęgła
  6. Uszkodzenia dwumasowych kół zamachowych
  7. Procedury diagnostyki DKZ

Miejsce: Sala szkoleniowa (najlepiej z lokalizacją na parterze)

Szkolenie jest realizowane z wykorzystaniem modeli szkoleniowych prezentujących budowę, zasadę działania oraz typowe niesprawności. W szkoleniu wykorzystywane są również narzędzia specjalistyczne niezbędne do określenia stanu technicznego poszczególnych elementów układu napędowego

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.