NRF (23.1) - układy klimatyzacji samochodowej

Prowadzący: Adam Gertruda (NRF)
Czas trwania: 3-4 godz.
 • Cykl obiegu czynnika chłodniczego w poszczególnych elementach układu klimatyzacji.
 • Termodynamika czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji.
 • Metodyka diagnostyki układów klimatyzacji.
 • Diagnostyka temperaturowa układów klimatyzacji.
 • Diagnostyka ciśnieniowa układów klimatyzacji (analiza przypadków).
 • Elementy sterowania układów klimatyzacji (czujniki, zasada działania i diagnostyka).
 • Rodzaje skraplaczy oraz filtro-osuszaczy (uszkodzenia i diagnoza).
 • Zawory rozprężne, dysze rozprężne - budowa, zasada działania, diagnoza.
 • Budowa i zasada działania kompresorów klimatyzacji.
 • Sterowanie kompresorem z zaworem elektro-magnetycznym sygnałem PWM (modulacja szerokości impulsu napięciowego) – budowa, zasada działania i diagnoza.
 • Procedura wymiany kompresorów.
 • Sprzęgła elektromagnetyczne i „zrywne”.
 • Trybologia olei sprężarkowych - analiza użycia nieprawidłowych olei, uszczelniaczy i dodatków.
 • Uszkodzenia kompresorów i układów klimatyzacji – analiza przypadków.

Formularz aplikacji