Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

PROFIAUTO (22.15) - Systemy oczyszczania spalin FAP/DPF

Prowadzący: Adrian Błoński
Liczba uczestników: max. 25
Czas trwania: ok. 2,5h
Koszt: bezpłatne

Budowa, podział i działanie filtrów cząstek stałych. Omówienie norm emisji zanieczyszczeń EURO i funkcja filtrów DPF/FAP w oparciu o funkcje sterownika systemu Common Rail, jak i zabiegów konstrukcyjnych wspomagających ten proces. Omówienie procesu regeneracji pasywnej i aktywnej oraz obsługi serwisowej tych układów. Budowa systemów typu Denoxtronic, Departronic, AdBlue. Serwis filtrów mokrych, uzupełnienie dodatku, identyfikacja i dobór dodatku do FAP oraz kodowanie. Procedura regeneracji aktywnej testerem z pomiarem parametrów. Sposoby "dopuszczalne" czyszczenia wkładów filtrów DPF/FAP. Diagnostyka EOBD układu oczyszczania spalin i wybrane operacje diagnostyczne, adaptacje i kodowania z użyciem testera diagnostycznego.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.