Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

VALEO (28.1) Sprzęgło. Dobre i złe praktyki warsztatowe - studium przypadku

Liczba uczestników: minimum 20 os.
Czas trwania: 4 godz.

Agenda:

 • Informacje wstępne o Valeo 
 • Sterowanie sprzęgłem - Budowa i zasada działania
 • Dobre i złe praktyki podczas pracy z systemami sterowania sprzęgłem (studium przypadku)
 • Docisk sprzęgła - budowa i zasada działania
 • Tarcza sprzęgła - budowa i zasada działania
 • Dobre i złe praktyki podczas obsługi i naprawy sprzęgła (studium przypadku)
 • Sprzęgło samonastawne SAT - budowa i zasada działania
 • Dobre i złe praktyki podczas pracy ze sprzęgłem samonastawnym SAT (studium przypadku)
 • Sprzęgło wysokowydajne HEC - budowa i zasada działania

Na szkoleniu uczestnicy mogą spodziewać się konkursów z nagrodami, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz materiały do samodzielnej nauki w formie zeszytów technicznych.
Szkolenie jest zaplanowane tak aby jak najwięcej wiedzy technicznej przekazać uczestnikom, liczne przypadki omawiamy na nowych bądź uszkodzonych częściach które będę miał ze sobą w sali szkoleniowej.

Czas szkolenia: Standardowo 4h (możliwe zmiany po wcześniejszym ustaleniu)

Szkolenie dedykowane do minimum 20 uczestników (rekomenduję 25-35 osób)
Potrzebny do własnej dyspozycji stół o powierzchni około 2m2

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.