Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

INA, FAG, RUVILLE (10.1) - Łożyska FAG, INA, RUVILLE w samochodach dostawczych i osobowych

Prowadzący: Marek Matejkowski, Jerzy Horbaty (SCHAEFFLER POLSKA)
Czas trwania: 6 godz.

Podstawowe zagadnienia dotyczące ruchu pojazdów

1. Budowa zawieszenia, momenty i siły oddziałujące na koła pojazdu

Łożyska kół jezdnych (FAG, RUVILLE)

1. Budowa i rozwój łożysk
2. Uszkodzenia łożysk i przyczyny ich powstawania
3. Przedstawienie wybranych elementów układu ABS i jego pochodnych

  • Budowa i zasada działania
  • Diagnostyka

4. Nowe rozwiązania w konstrukcjach łożysk
5. Technologia montażu łożysk

  • Pokaz i omówienie wymiany łożyska na modelu szkoleniowym

Łożyska w skrzyniach biegów, przekładniach głównych (INA)

1. Obciążenia łożysk w przekładniach
2. Technologia wymiany na przykładzie manualnej skrzyni biegów 02T z grupy VW z zastosowaniem INA GearBOX
3. Uszkodzenia łożysk w przekładniach i ich przyczyny

Łożyska kolumny Mc Phersona (INA)

1. Obciążenia działające na łożysko
2. Budowa i technologia montażu

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.