Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

TEXA (17.3) - Systemy selektywnej redukcji katalitycznej SCR/AdBlue™ - G21

Czas trwania: 9:00-13:00 i 14:00-18:00
Koszt: 400zł netto

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie przesłanek oraz motywów wprowadzenia systemów SCR, ich wpływu na zastosowane technologie, jak również norm i dyrektyw prawnych.
Dostarcza wiedzy na temat różnych typów układów obecnych na rynku oraz udziela wskazówek dotyczących przeprowadzania ich diagnostyki. Pozwala poznać technologie systemów oczyszczania spalin, podstawy funkcjonowania systemu katalizatora SCR, różne typy układów SCR obecne na rynku oraz opis podzespołów systemu jak również zasad działania. Szkolenie ma za zadanie przygotować operatora do wykonania najczęściej

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik; szkolenie kończy się testem; na prośbę zainteresowanych, wydawany jest stosowny certyfikat.

Prowadzący:  Marcin Gębala (TEXA POLAND)

Koszt szkolenia: z cateringiem 400 zł netto/1 uczestnika

Ilość osób: decyduje kolejność zapisów

Czas trwania: ok. 8 godzin (od 9:00 do 13:00 i od 14:00 do 18:00)

Miejsce: TEXA POLAND Kraków (siedziba firmy Texa: ul Babińskiego 4)

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.