TEXA (17.5) Systemy monitorowania ciśnienia w kołach TMPS

Prowadzący: Macin Gębala Texa Poland, Jarosław Baranowski Texa Poland
Liczba uczestników: do 20 osób
Czas trwania: 2 godz.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  • Normy europejskie dotyczące systemów TPMS 
  • Podział układów TPMS 
  • Zasady działania układów TPMS (przykładowe zastosowania u kilku producentów) 
  • Rodzaje typowych czujników TPMS 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Pokaz możliwości odczytu i kodowania czujników TPMS za pomocą narzędzi Texa AxoneS TPS oraz TPS

Ilość osób: do 20 osób
Czas trwania: 2h
Prowadzący: Macin Gębala Texa Poland, Jarosław Baranowski Texa Poland

Formularz aplikacji