Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

TEXA (17.5) Systemy monitorowania ciśnienia w kołach TMPS

Prowadzący: Macin Gębala Texa Poland, Jarosław Baranowski Texa Poland
Liczba uczestników: do 20 osób
Czas trwania: 2 godz.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  • Normy europejskie dotyczące systemów TPMS 
  • Podział układów TPMS 
  • Zasady działania układów TPMS (przykładowe zastosowania u kilku producentów) 
  • Rodzaje typowych czujników TPMS 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Pokaz możliwości odczytu i kodowania czujników TPMS za pomocą narzędzi Texa AxoneS TPS oraz TPS

Ilość osób: do 20 osób
Czas trwania: 2h
Prowadzący: Macin Gębala Texa Poland, Jarosław Baranowski Texa Poland

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.