WAHLER (19.1) - Układy chłodzenia i recyrkulacji spalin

Prowadzący: Tomasz Małkowski - (IHR GROUP)
Liczba uczestników: min. 25, max. 50
Czas trwania: od 1,5 do 2 godzin

Ramowy program szkolenia:

  • Termostaty oraz układy chłodzenia, termowłączniki elektrowentylatorów, budowa, zasada działania, najczęstsze usterki.
  • Zawory recyrkulacji spalin AGR, budowa, działanie, usterki, a także dokładne omówienie nowoczesnych układów recyrkulacji spalin.

Prowadzący: Tomasz Małkowski (IHR GROUP)

Ilość osób: min. 10 osób maks. 50 osób

Czas trwania: ok. 2 godzin

Miejsce: u klienta

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.