PROFIAUTO (22.9) - Układy hamulcowe ESP

Prowadzący: Łukasz Ryś (Moto-Profil)
Czas trwania: 4-6 godzin

Omówienie szczegółowej budowy poszczególnych układów. Zasada działania starszych układów ABS oraz diagnostyka układów współczesnych - funkcje oraz zasada działania systemów ESP firmy TRW, firm zewnętrznych.

Na szkoleniu omawiamy zjawiska fizyczne związane z układem ESP, czujniki i elementy wykonawcze układu ESP, powiązanie układu ESP z innymi systemami w samochodzie, hydrauliczne elementy układów ESP, możliwości diagnozowania i serwisowania układów ESP przy użyciu testerów diagnostycznych.

Część praktyczna obejmuje zagadnienia:

  • identyfikacji elementów składowych układów ESP na wybranych pojazdach,
  • diagnostykę układów ESP przy użyciu testerów diagnostycznych,
  • pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej,
  • wyszukiwanie usterek w układach ESP,
  • procedura wymiany płynu hamulcowego w pojeździe z układem ESP.

DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ WARSZTAT MUSI ZAPEWNIC SAMOCHÓD Z SYSTEMEM ESP.

Prowadzący:  Łukasz Ryś (MOTO-PROFIL)

Koszt szkolenia: ustalenia indywidualne

Ilość osób: min. 10 osób maks. 30 osób

Czas trwania: ok. 5 godzin

Miejsce: u klienta (ew. warsztat)

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.