PROFIAUTO (22.5) - Układy kierownicze - budowa, reklamacje i naprawa układów wspomagania

Czas trwania: ok. 3-5 godzin

Część praktyczna obejmuje w zależności od możliwości warsztatu wykonanie kalibracji czujnika kąta skrętu kierownicy, odpowietrzenie układu wspomagania kierownicy.

W przypadku dostępu do samochodu, w którym występuje elektryczne wspomaganie odczyt błędów i parametrów ze sterownika, kodowanie czujnika kąta skrętu kierownicy.

Koszt szkolenia: ustalenia indywidualne

Ilość osób: min. 10 osób maks. 30 osób

Czas trwania: ok. 5 godzin

Miejsce: u klienta (ew. warsztat)

 • Rodzaje przekładni: przegląd konstrukcji, budowa, funkcjonowanie.
 • Wspomaganie hydrauliczne: budowa przekładni wspomaganej hydraulicznie, funkcje i działanie zaworu sterującego, budowa i funkcjonowanie pompy.
 • Zasady wymiany przekładni i pompy oraz płukanie i odpowietrzanie układu.
 • Wspomaganie elektryczno–hydrauliczne EPHS: budowa, zasada działania, obsługa.
 • Wspomaganie elektryczne Column Drive: budowa, zasada działania, obsługa.
 • Wspomaganie elektryczne Belt Drive: budowa, zasada działania, obsługa.
 • Regeneracja elementów: przebieg i etapy regeneracji przekładni i pomp wspomagania.
 • Postępowanie reklamacyjne: typowe przypadki, analiza przyczyn.
 • Elementy układu: drążki i końcówki kierownicze, osłony gumowe.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.