Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

UKŁADY KLIMATYZACJI W NIEKTÓRYCH POJAZDACH SILNIKOWYCH ZAWIERAJĄCE FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (WG ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 307/2008) - BOSCH

Liczba uczestników: 20-50 osób
Czas trwania: ok 8h
Koszt: 450zł netto/osoba

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie dedykowany jest dla osób, które zajmują się naprawą i przeglądami instalacji klimatyzacji samochodowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część teoretyczna:

Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości gazów w tym fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu):

 • Podstawowe właściwości czynnika chłodniczego R134a
 • Podstawowe właściwości czynnika chłodniczego R1234yf
 • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential)
 • Podstawowa wiedza na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 i dyrektywy 2006/40/WE:
 • Protokół z Kioto
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008
 • Obowiązek posiadania zaświadczenia związanego z obsługą systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane
 • Obowiązki przed napełnieniem układu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

Podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych:

 • Przewodzenie ciepła
 • Parowanie i kondensacja płynów
 • Chłodzenie i obieg czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji z zaworem rozprężnym
 • Chłodzenie i obieg czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji z dławikiem
 • Budowa sprężarek, zaworów rozprężnych, dławików, parowników oraz skraplaczy
 • Wewnętrzny wymiennik ciepła
 • Olej chłodniczy w układzie klimatyzacji
 • Cechy szczególne układów klimatyzacji manualnej i automatycznej
 • Sposoby oceny sprawności układów klimatyzacji na podstawie pomiaru ciśnień i temperatur
 • Przykładowe sposoby sprawdzenia szczelności układów klimatyzacji

Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:

 • Procedury przy odzysku czynnika chłodniczego z użyciem urządzenia do obsługi klimatyzacji np. ACSxxx,,,

Część praktyczna:

Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy:

 • Przepisy dotyczące przechowywania butli z czynnikiem chłodniczym
 • Obowiązkowe oznaczenia na butli z czynnikiem chłodniczym
 • Podłączenie butli z czynnikiem chłodniczym do urządzenia np. ACSxxx w celu jego napełnienia

Podłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich:

 • Odszukanie w pojeździe szkoleniowym informacji na temat czynnika
 • Odszukiwanie w pojeździe szkoleniowym i nazwanie komponentów układu klimatyzacji
 • Podłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych w pojeździe szkoleniowym
 • Sprawdzenie ciśnień w układzie klimatyzacji
 • Ocena sprawności układu klimatyzacji
 • Odłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego od króćców serwisowych w pojeździe szkoleniowym

Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego:

 • Podłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych w pojeździe 
 • Wykonanie czynności odzysku czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji
 • Ocena szczelnosci układu klimatyzacji
 • Napełnienie układu klimatyzacji w pojeździe szkoleniowym
 • Odłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego od króćców serwisowych w pojeździe szkoleniowym

CZAS TRWANIA:
Szkolenie trwa 8 godzin (4 godziny wykładów i 4 godziny zajęć praktycznych).

MIEJSCE SZKOLENIA:
Centrum Techniki Motoryzacyjnej Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 20 – 50 osób
CENA: 450 zł netto/osoba

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.