Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

PROFIAUTO (22.12) - Układy wtrysku paliwa Common Rail cz.I. Budowa i działanie układu

Prowadzący: Adrian Błoński (Moto-Profil)
Liczba uczestników: maks. 25 osób
Czas trwania: ok. 3.5 godzin

Budowa i działanie systemów zasilania Common Rail w nowoczesnych silnikach Diesla. Omówienie układu zasilania paliwem i regulacji ciśnienia po stronie niskociśnieniowej i wysokociśnieniowej. Funkcje poszczególnych elementów układu Common Rail. Omówienie recyrkulacji spalin i procesu zasilania powietrze/paliwo. Budowa i działanie pomp zasilających elektrycznych/mechanicznych, pomp wysokiego ciśnienia, zaworu regulacji dawki DRV i ZME. Uwagi praktyczne, błędy montażowe, typowe usterki układu w trakcie omawiania poszczególnych elementów układu.

Miejsce: u klienta

 

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.