Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

DELPHI (25.7) - Diagnostyka samochodowa - Silniki benzynowe - podstawy

Czas trwania: 3-4 godziny (szkolenie w oparciu o materiały w formie elektronicznej)
Koszt: Szkolenie nieodpłatne
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Błonie (max. 15 osób), Wyjazdowe (30 osób)

W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe zasady związane z zarządzaniem procesem spalania i zapłonu mieszanki w silnikach benzynowych.

 • Spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej.
  - Współczynnik
  λ
  - Mieszanka bogata / uboga
 • Zarządzanie spalaniem mieszanki.
  - Pomiar ilości dostarczonego powietrza (MAF, MAP)
  - Sterowanie dawką paliwa
  - Czujniki tlenu i sondy szerokopasmowe
  - Korekta dawki paliwa (STFT, LTFT)
  - Diagnostyka układu przy pomocy testera diagnostycznego
  - Czujniki temperatury silnika, powietrza, spalin, położenia wału korbowego i wałka rozrządu - rola w systemie
   

Szkolenie przeznaczone dla:
- Mechaników samochodowych
- Product Managerów

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat:
- Podstawowych zasad związanych z procesem spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach benzynowych
- Diagnostyki układu zarządzania procesem spalania przy pomocy testera diagnostycznego:
   - Czujników tlenu i sond szerokopasmowych
   - Interpretacji parametrów STFT i LTFT, w celu poprawnej diagnozy układu.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.