Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

HELLA POLSKA (24.4) - Kalibracja kamer i radarów 2018

Prowadzący: Zenon Rudak i regionalny Doradca Techniczno-Handlowy HPL
Czas trwania: ok. 3 godziny (1,5 godziny teoria i 1 godzina pokaz)
Miejsce: Sala szkoleniowa i warsztat

Cel Szkolenia: Podniesienie kwalifikacji mechaników w zakresie znajomości nowych technik stosowanych w systemach wspomagania kierowcy, ich obsłudze oraz stosowanych narzędzi.

Spis zagadnień:
1. Systemy wspomagania kierowcy, rozwiązania techniczne
2. Zasady obsługi kamer i radarów systemów wspomagania kierowcy
3. Narzędzia do obsługi kamer i radarów
4. Procedury kalibracyjne
    a. Obowiązkowy pokaz działania urządzeń do kalibracji kamer i radarów

Uczestnicy: Mechanicy z warsztatów wymiany szyb, blacharskich, mechanicznych, niezależnych

Warunki obowiązkowe dla warsztatu lub sali pokazowej:
Warsztat lub sala pokazowa, musi zapewnić płaską podłogę w miejscu ustawienia narzędzia CSC-Tool i samochodu (długość około 10-11m, szerokość około 4-6m, sala musi mieć możliwość wprowadzenia i ustawienia samochodu wewnątrz).

Konieczny pojazd z kamerą i radarem (najlepiej z grupy VW).

Ponieważ przeprowadzenie tego szkolenia wymaga właściwego miejsca na pokaz, dowiezienia do miejsca szkolenia narzędzia CSC-Tool, zapewnienia samochodu z kamerą, to tego typu szkolenia muszą być zaplanowane minimum z miesięcznym wyprzedzeniem i wymagają ścisłej współpracy logistycznej Hella Polska z zamawiającym szkolenie.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.