Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

HELLA POLSKA (24.5) - Oświetlenie 2018

Prowadzący: Zenon Rudak
Czas trwania: ok. 3 godziny
Miejsce: Sala szkoleniowa

Cel szkolenia: Podniesienie kwalifikacji mechaników w zakresie znajomości nowych technik stosowanych  w oświetleniu samochodowym, obsłudze źródeł światła, montażu oświetlenia tuningowego, dodatkowego i zamiennego

Spis zagadnień:

1. Technologia reflektorów
2. Źródła światła
3. Oznaczenia reflektorów i ich znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
4. Zamienniki źródeł światła dozwolone i niedozwolone
5. Oświetlenie dodatkowe i tuningowe - homologacja
6. Oświetlenie inteligentne
7. Pokaz działania reflektora Full LED Audi A8
8. Procedury ustawiania świateł
    a.   w sprzyjających warunkach lokalowych, pokaz działania najnowszych urządzeń do ustawiania świateł (SEG V)
    b.   pokaz użycia urządzeń diagnostycznych wykorzystywanych przy ustawianiu oświetlenia inteligentnego (mega macs)

Uczestnicy: Mechanicy z warsztatów niezależnych

 

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

  • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.