Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

MAGNETI MARELLI (20.48) – Kontrola organów państwowych w serwisie samochodowym: PIS, PIP, WOIOŚ, UOKiK, PSP, UDT, ZAiKS, Poczta Polska, kontrola oprogramowania. Część I

Koszt: 300 zł netto / os.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Magneti Marelli

Zakres szkolenia:
Wymogi ustawowe dotyczące kontroli

 • Zawiadomienie o planowanej kontroli
 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 • Czas trwania kontroli
 • Stosowanie niedozwolonych praktyk podczas kontroli
 • Konsekwencje niedozwolonych praktyk
 • Unormowania prawne w przypadku wystąpienia zaniedbań ze strony kontrolera

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Organizacja warsztatu zgodna obowiązującymi przepisami
 • Wymogi  stawiane  przez PIS
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do kontroli
 • Najczęstsze błędy popełniane w warsztatach
 • Obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy
 • Uprawnienia kontrolowanego podczas kontroli PIS
 • Przebieg czynności kontrolnych w aspekcie procedur prawnych
 • Zakończenie kontroli
 • Omówienie procedur odwoławczych

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

 • Uregulowania prawne dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zasady kierowania zespołem pracowników wywierające nacisk na respektowanie przepisów prawnych
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Zakres uprawnień inspektorów pracy
 • Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Lustracja środowiska pracy podczas przeprowadzanej kontroli
 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości przez pracodawców
 • Protokół pokontrolny
 • Sankcje i kary w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
 • Zasady i formy odwołania się od przeprowadzonej kontroli

Kontrola Oprogramowania

 • Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli oprogramowania
 • Organy uprawnione do kontroli
 • Obowiązki kontrolowanego
 • Odpowiedzialność prawna za posiadanie nielegalnego oprogramowania

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.