Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

NGK (14.1) – Sensory / Czujniki MAF/MAP/CTS

Liczba uczestników: min. 10 os.
Czas trwania: Każdy temat trwa 1,5 godziny lub całość 3 - 4 godziny
Wartość: 280 zł netto / os.

MAF:
Mass Air Flow – Przepływomierz Masowy Powietrza

 • budowa
 • rodzaje
 • zasada działania
 • rodzaje sygnałów / cyfrowy/analogowy
 • możliwe przyczyny usterek
 • diagnostyka układu

MAP:
Manifold Absolute Pressure Sensor
Czujnik MAP -Czujnik Ciśnienia Bezwzględnego w Kolektorze Dolotowym

 • budowa
 • rodzaje
 • zasada działania
 • rodzaje sygnałów / cyfrowy/analogowy
 • diagnostyka układu
 • objawy uszkodzonych czujników

CTS: Czujniki Temperatury Spalin
(ang.: EGTS: Exhaust Gas Temperature Sensors)

 • funkcje czujników
 • zasada działania
 • rodzaje czujników
 • diagnostyka

Cel szkolenia cts:

Zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania czujników temperatury (typu ntc, ptc). Wiedza na temat oferty ntk w zakresie cts. Umiejętność odróżnienia różnych rodzajów ntk (typ c i e). Umiejętność diagnozowania. Umiejętność doboru odpowiedniego czujnika. Zdobycie wiedzy fachowej w zakresie produktów ngk. Podkreślenie jakości produktów (kompetencje oe), nabycie świadomości, że firma ngk rzeczywiście sprawdza wszystkie reklamowane produkty w serwisie gwarancyjnym w ratingen.
Zrozumienie możliwości biznesowych związanych ze sprzedażą cts na niezależnym rynku części zamiennych.

Zakres szkolenia:

 • ogólne wyjaśnienie zasady działania czujników typu ptc i ntc
 • przedstawienie dwóch różnych typów czujników ntk (obydwa ntc)
 • szczegółowe wyjaśnienie obwodu elektrycznego czujnika temperatury
 • wyjaśnienie obwodu elektrycznego z rezystorem typu “dual pull up”
 • wartości napięcia, oporu (sygnałów) różnych czujników ntk
 • przedstawienie metod diagnostyki
 • wskazówki doboru właściwych czujników
 • typowe usterki i ich przyczyny (niewłaściwe zastosowanie)
 • w idealnej sytuacji powinny zostać zaprezentowane pomiary w samochodzie (zależy od dostępności i pomieszczenia)

Potrzebne materiały:

 • wzory różnych czujników temperatury spalin ntk
 • wzór czujnika typu ptc (nie ntk!)

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.