Włącz powiadomienia Zarządzaj powiadomieniami Moto-Profil

VALEO (35.1) – Sprzęgło – Dobre i złe praktyki warsztatowe - studium przypadku – Level Essential

Liczba uczestników: min. 20 os., max. 30 os.
Czas trwania: 4,5 godziny
Wartość: 400 zł netto / os.
Miejsce: „w terenie” lub w centrum szkoleniowym w Strykowie

Część "Sprzęgło" (90 minut) pojazdy osobowe + dostawcze

 • Docisk sprzęgła – rodzaje, budowa i zasada działania
 • Tarcza sprzęgła – rodzaje, budowa i zasada działania
 • Dobre i złe praktyki podczas obsługi i naprawy sprzęgła (studium przypadku)
 • Sprzęgło samonastawne SAT - budowa i zasada działania
 • Dobre i złe praktyki podczas pracy ze sprzęgłem samonastawnym SAT (studium przypadku)
 • Sprzęgło wysokowydajne HEC - budowa i zasada działania

"Sterowanie Sprzęgłem" (90 minut) pojazdy osobowe + dostawcze

 • Informacje wstępne o Valeo & FTE
 • Sterowanie sprzęgłem - Budowa i zasada działania
 • Układ mechaniczny
 • Układ semi-hydrauliczny
 • Układ hydrauliczny
 • Dobre i złe praktyki podczas pracy z systemami sterowania sprzęgłem (studium przypadku), analiza uszkodzeń

Część "Koło dwumasowe" (90 minut) pojazdy osobowe + dostawcze

 • !! NOWOŚĆ !! – Vblade – najnowsze rozwiązania w tłumieniu drgań kół dwumasowych
 • Koło sztywne, elastyczne i dwumasowe - Budowa i zasada działania
 • Rodzaje kół dwumasowych
 • Dobre i złe praktyki podczas obsługi i naprawy koła  dwumasowego (studium przypadku)
 • Dobre i złe praktyki podczas eksploatacji koła dwumasowego (studium przypadku)
 • Zestaw konwersyjny koła dwumasowego K4P - warunki zastąpienia koła dwumasowego zestawem ze sztywnym kołem zamachowym
 • Dobre i złe praktyki podczas montażu i eksploatacji zestawu konwersyjnego K4P

Na szkoleniu uczestnicy mogą spodziewać się konkursów z nagrodami, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz materiały do samodzielnej nauki w formie zeszytów technicznych ValeoScope. Każdy uczestnik ma możliwość otrzymania certyfikatu z omawianego zakresu.


Szkolenie jest zaplanowane tak, aby jak najwięcej wiedzy technicznej przekazać uczestnikom w oparciu o przykłady oraz liczne przypadki omawiane na nowych bądź uszkodzonych częściach które znajdują się na wyposażeniu Mobilnego Centrum Szkoleniowego VALEO.

Formularz aplikacji

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam że zostałem poinformowany o uprawnieniach w tym:

 • o wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.